Urgentní medicína, časopis pro neodkladnou lékařskou péči, je odborné periodikum pro lékaře a ostatní zdravotníky v oboru urgentní medicíny a příbuzných klinických oborů. V časopise jsou publikovány původní příspěvky ze všech oblastí neodkladné péče: organizace, medicína katastrof, vzdělávání, klinická témata všech oborů, psychologie, etika, právní aspekty poskytování neodkladné péče. Přijímáme přehledové statě, původní studie i kazuistiky. Časopis má též informační rubriku a prostor pro diskuze a polemické názory.  Od roku 2011 je součástí časopisu Zpravodaj České resuscitační rady.

Časopis Urgentní medicína je vydáván od roku 1998, periodicita je čtyřikrát ročně, ISSN 1212-1924, evidenční číslo registrace MK ČR dle zákona  46/200 Sb.: MK ČR 7977.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

Časopis je excerpován v Bibliographia medica čechoslovaca.

Rubriky a redaktoři
 • Urgentní příjmy / Emergency departments – Jaromír Kočí
 • Přednemocniční neodkladná péče / Prehospital emergency care – Roman Škulec
 • Medicína katastrof / Disaster medicine – Robin Šín
 • Organizace a řízení systémů / Systems´ organization and management – Robin Šín
 • Operační řízení / Medical dispatch – Ondřej Franěk
 • Pediatrie v urgentní medicíně / Paediatrics in emergency medicine – Pavel Heinige
 • Diagnostické metody / Diagnostic methods – Roman Škulec
 • Přístroje a technika / Medical devices – Patrik Cmorej
 • Fyziologie a urgentní medicína / Physiology and emergency medicine – David Astapenko
 • Doporučené postupy / Guidelines – Ondřej Franěk
 • Vzdělávání a atestační otázky / Education – Jana Kubalová
 • Etika, psychologie, právo / Ethics, psychology, law – Jana Šeblová
 • Zpravodaj České resuscitační rady / Czech Resuscitation Council newsletter – Anatolij Truhlář
 • Diskuze, polemika, názory / Discussion, opinion – Jana Šeblová
 • Informační servis / Information – Jana Šeblová
Vydavatel
 • MEDIPRAX CB s.r.o.
Vedoucí redaktorka
 • Jana Šeblová, Praha
Odpovědný redaktor
 • Jan Mach, České Budějovice
Korektury
 • Nina Wančová, Praha
Česká redakční rada
 • Jan Bradna, Kamenice
 • Roman Gřegoř, Ostrava
 • Dana Hlaváčková, Praha
 • Stanislav Jelen, Ostrava
 • Jaroslav Kratochvíl, České Budějovice
 • Vladislav Kutěj, Olomouc
Mezinárodní redakční rada
 • Philip D. Anderson, USA
 • Abdel Bellou, Francie
 • Maaret Castrén, Finsko
 • Barbara Hogan, Německo
 • Oto Masár, Slovensko
 • Francis Mencl, USA
 • Agnes Meulemans, Belgie
 • Roberta Petrino, Itálie
 • Christoph Redelsteiner, Rakousko
 • Marc Sabbe, Belgie
 • Štefan Trenkler, Slovensko
Externí recenzenti
 • Jana Berková, Hradec Králové
 • Táňa Bulíková, Bratislava
 • Blanka Čepická, Praha
 • Jiří Danda, Praha
 • Viliam Dobiáš, Bratislava
 • Jan Havlík, Kostelec nad Labem
 • Petr Hubáček, Olomouc
 • Lukáš Humpl, Opava
 • Josef Karaš, Košice
 • Leo Klein, Hradec Králové
 • Jiří Knor, Praha
 • Milana Pokorná, Praha
 • Pavel Urbánek, Brno
 • Jiří Zika, Praha

Členové redakční rady časopisu, mezinárodní redakční rady ani externí recenzenti nejsou v zaměstnaneckém poměru u vydavatele.

Sazba a tisk
 • Jonáš Kocián, jonas(a)jungletown.cz

TOPlist