O časopisu

Urgentní medicína, časopis pro neodkladnou lékařskou péči, je odborné periodikum pro lékaře a ostatní zdravotníky v oboru urgentní medicíny a příbuzných klinických oborů. V časopise jsou publikovány původní příspěvky ze všech oblastí neodkladné péče: organizace, medicína katastrof, vzdělávání, klinická témata všech oborů, psychologie, etika, právní aspekty poskytování neodkladné péče. Přijímáme přehledové statě, původní studie i kazuistiky. Časopis má též informační rubriku a prostor pro diskuze a polemické názory.  Od roku 2011 je součástí časopisu Zpravodaj České resuscitační rady.

Časopis Urgentní medicína je vydáván od roku 1998, periodicita je čtyřikrát ročně, ISSN 1212-1924, evidenční číslo registrace MK ČR dle zákona  46/200 Sb.: MK ČR 7977.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

Časopis je excerpován v Bibliographia medica čechoslovaca.

 

Rubriky a redaktoři:

 • Urgentní příjmy – Jaromír Kočí
 • Přednemocniční neodkladná péče – Roman Škulec
 • Medicína katastrof – Robin Šín
 • Operační řízení – Ondřej Franěk
 • Pediatrie v urgentní medicíně – Pavel Heinige
 • Diagnostické metody – Roman Škulec
 • Přístroje a technika – Patrik Cmorej
 • Fyziologie a urgentní medicína – David Astapenko
 • Doporučené postupy – Ondřej Franěk
 • Vzdělávání a atestační otázky – Jana Kubalová
 • Etika, psychologie, právo – Jana Šeblová
 • Zpravodaj České resuscitační rady – Anatolij Truhlář
 • Diskuze, polemika, názory – Jana Šeblová
 • Informační servis – Jana Šeblová

Vydavatel

MEDIPRAX CB s.r.o.

Vedoucí redaktorka

Jana Šeblová, Praha

Odpovědný redaktor

Jan Mach, České Budějovice

Korektury

Nina Seyčková, Praha

Česká redakční rada

Jan Bradna, Kamenice
Roman Gřegoř, Ostrava
Dana Hlaváčková, Praha
Stanislav Jelen, Ostrava
Jaroslav Kratochvíl, České Budějovice
Vladislav Kutěj, Olomouc

Mezinárodní redakční rada

Philip D. Anderson, USA
Abdel Bellou, Francie
Maaret Castrén, Finsko
Barbara Hogan, Německo
Oto Masár, Slovensko
Francis Mencl, USA
Agnes Meulemans, Belgie
Roberta Petrino, Itálie
Christoph Redelsteiner, Rakousko
Marc Sabbe, Belgie
Štefan Trenkler, Slovensko

Externí recenzenti

Jana Berková, Hradec Králové
Táňa Bulíková, Bratislava
Blanka Čepická, Praha
Jiří Danda, Praha
Viliam Dobiáš, Bratislava
Jan Havlík, Kostelec nad Labem
Petr Hubáček, Olomouc
Lukáš Humpl, Opava
Josef Karaš, Košice
Leo Klein, Hradec Králové
Jiří Knor, Praha
Milana Pokorná, Praha
Pavel Urbánek, Brno
Jiří Zika, Praha
 

Členové redakční rady časopisu, mezinárodní redakční rady ani externí recenzenti nejsou v zaměstnaneckém poměru u vydavatele.

Sazba a tisk

Jonáš Kocián, jonas(a)jungletown.cz

Aktuálně
3.2.2020 - vyšlo číslo 4/2019

3.2.2020 - přidán obsah 4/2019

22.10.2019 - vyšlo číslo 3/2019

22.10.2019 - přidán obsah 3/2019

24.10.2016 - LZP prohlášení
24.10.2016 - Podmínky pro zahájení efektivní a bezpečné spolupráce zdravotnické posádky ZZS s novým provozovatelem LZS

Návštěvy
TOPlist