Roční předplatné tištěné verze (tj. 4 čísla) na rok 2020 činí 484,- Kč (23 EUR pro odběratele ze Slovenska) včetně DPH. Objednat lze i jednotlivá čísla.

Fakturu na předplatné obdržíte po objednání časopisu e-mailem (pokud je uveden v objednávce) nebo poštou. Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol = číslo faktury. Pokud nebude uveden variabilní symbol, neidentifikujeme platbu a fakturu budeme brát jako neuhrazenou.

Pokud neobdržíme písemnou žádost o zrušení předplatného (stačí e-mail), zašleme automaticky s č.4 fakturu na předplatné na další rok. Fakturu uhraďte, prosím, do termínu splatnosti, jinak bude stornována a časopis Vám nebudeme nadále zasílat. V případě změny fakturačních / doručovacích údajů či nemožnosti uhradit fakturu do termínu splatnosti nás prosím kontaktujte. Pokud faktura bude stornována z důvodu nedodržení termínu platby a vy opětovně objednáte časopis, budeme Vám účtovat administrační poplatek ve výši 30,- Kč.

Časopis je zasílán poštou. Veškeré změny hlaste prosím co nejdříve.

Pouze pro slovenské odběratele: pokud požadujete účtování časopisu bez DPH, zašlete osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty. Fakturu zasíláme v eurech, v případě zájmu platby v Kč nás kontaktujte. Od roku 2012 přijímáme platby na účet u slovenské banky.

Časopis vychází 4x ročně:

1.číslo – duben/květen,
2.číslo – červenec/srpen,
3.číslo – říjen/listopad,
4.číslo – leden/únor (následující rok)


Objednání časopisu

Časopis můžete objednat e-mailem, faxem či korespondenčně (viz kontakt) nebo vyplněním následujícího formuláře:

Jméno a příjmení (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Ulice (vyžadováno)

Město (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Stát

Společnost

IČO

DIČ

Telefon

Poznámka (jiná fakturační adresa, vyšší počet kusů apod.)

Chci odebírat časopis
Od následujícího číslaVčetně posledního vyšlého číslaVčetně všech dostupných čísel tohoto ročníkuOd následujícího roku (ročníku)

Souhlasím s obchodními podmínkami

Opište ověřovací kód:
captcha