Obsah 1/2003

3. Povinné statistiky zdravotnické zdravotnických záchranných služeb (Milana Pokorná)

4. Legislativní podklady pro krizovou připravenost resortu zdravotnictví – tentokrát pohledem inženýra (Václav Fišer)

5. Povodně 2002 a ZZS Mělník – vahodnocení činnosti během stavu nouze (Dana Hlaváčková)

Zkušenosti z USA (Jana Šeblová)

6. Záchranná služba v Rakousku a ve Vídni – systém mezi tradicí a inovací (Christopher Redelsteiner, Reinhard Malzer)

7. Komorové tachyarytmie jako komplikace akutních koronárních syndromů (Jaroslav Kaizr)

8. Časná revaskularizace navazující na KPR pro maligní arytmii (kazuistiky) (Marek Slabý, Eduard Šebek)

9. Panická porucha (Alena Procházková)

10. Etické zamyšlení nad urgentní medicínou (Jiří Šimek)

11. Urgentní zásah při hromadném neštěstí, pacient v krizi a stresu, posttraumatická stresová 12. porucha (Alena Procházková)

13. Vážená redakcia! (Martin Balko)

14. Veřejný přístup k defibrilaci

Obsah 2/2003

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Vývoj a dnešní stav a perspektivy oboru urgentní medicína (Jiří Pokorný)

3. Doporučené postupy při plánování a rozvoji systému urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče v mezinárodním měřítku (C. James Holliman)

4. Cílený transport – organizační možnosti (Pavel Urbánek)

5. Faktory významné pro přežití pacientů stižených mimonemocniční náhlou zástavou oběhu a možnosti jejich ovlivnění (Ondřej Franěk)

6. Záchranná služba v Izraeli – Eilatu (Kristýna Höschlová)

7. Konference NAEMSP a kurz pro vedoucí lékaře záchranných služeb v USA (Jana Šeblová)

8. Drogy a infekce (Jiřina Hobstová)

9. Současné možnosti a zásady profylaxe přenosu HIV-1 (Ladislav Machala, Rudolf Černý, Marie Staňková)

10. Akutní infarkt myokardu – skutečné priority v PNP (Pavel Urbánek)

11. K problematice centrálního anticholinergního syndromu (Bořivoj Dworacek)

12. Jízda s použitím výstražných znamení – přínos nebo riziko? (Jana Šeblová)

13. V. Brněnské dny přednemocniční péče neodkladné péče (Pavel Urbánek)

14. Mezinárodní konference „Lékaři proti teroru“ (Dana Hlaváčková)

15. Záchrana 2003 – Martin 4.-7.9. 2003 (Dana Hlaváčková)

16. Problematika urgentních příjmů v přednášce Dr. Agnes Meulemans, zástupkyně vedoucího lékaře oddělení urgentního příjmu katolické univerzity Leuven, Belgie (Dana Hlaváčková)

17. Rallye Rejvíz 2003 (Jiří Danda)

Obsah 3/2003

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Peter Safar, MD, otec neodkladné resuscitace, inovátor, badatel, učitel, humanista (Jiří Pokorný st.)

3. Význam univerzit (Peter Safar)

4. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ (Jiří Knor)

5. Urgentní medicína a ugrentní příjmy – management poptávky versus poskytování akutní péče (Agnes Meulemans)

6. Belgie 2000 – Emergency Department (Milan Ticháček)

7. Emergency Department – príjmové oddělení v našich podmínkách (Otakar Buda)

8. Urgentní příjem v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi (Josef Vosádka, Michal Bednář)

9. Dispatch Life Support (Ondřej Franěk)

10. Nafouklá bublina SARS? (Jaroslav Gutvirth)

11. Vyhodnotenie úlohy „Dieťa s epilepsiou“ z mezinárodnej súťaže RR 2003 (Viliam Dobiáš, Martin Balko, Hana Vacková)

12. Psychosociální pomoc a výzkum její potřebnosti v oblastech postižených záplavami (Dana Hlaváčová, Pavel Jansa)

13. Diskuzní příspěvek k článku CAS a zneužívané psychotropní látky z čísla 4/2002 (Bořivoj Dvořáček)

14. Vybraná abstrakta – 13th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Melbourne 6.-10.5. 2003 (Vlasta Nekvapilová)

15. Záchrana 2003 – Martin 4.-7.9. 2003 (Dana Hlaváčková)

16. Druhý středomořský kongres urgemtní medicíny, Sitges/Barcelona 13.-17.9. 2003 (Milan Ticháček)

17. 9. výroční konference společnosti popáleninové medicíny (Renata Tůmová)

15. Vztah mezi urgentní a popáleninovou medicínou (Jiří Pokorný st.)

Obsah 4/2003

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Terorismus a připravenost zdravotnictví!? (Josef Štorek)

3. Rok 2002 z pohledu výkazů o činnosti ZZ A(MZ) 1-01 ÚZIS – komentář ke statistice (Ondřej Franěk)

4. Statistika letecké záchranné služby v ČR 1998-2002 (Jiří Wachsmuth)

5. Distribuované zdravotnické operační středisko kraje (Ondřej Franěk)

6. Hromadné postižení zdraví – další minuty zásahu ZZS (Pavel Urbánek)

7. Vybavení vozidel RLP/RZP v ČR (Milena Blahová)

8. Mobilní pracoviště zdravotnické záchranné služby kraje (Jiří Wachsmuth)

9. Nezvyklé až raritní kazuistiky na centrálním příjmu dospělých velké nemocnice (Martin Dvořák, jarmila Drábková)

10. Resuscitace novorozence (Jan Janota, Michal Prokop)

11. Jednotný sber dát pri KPR – Utstein style (Ján Hencel)

12. K článku „Akutní infarkt myokardu – skutečné priority v PNP“ (Ondřej Franěk)

13. Mezinárodní konference Rescue Jeseník 22. května 2003 (vybraná abstrakta)

14. Rescue Milovy 2003 (Jarmila Paukerová)

15. X. Dostálovy dny (Jana Šeblová)