Doplňující materiály k článku Stresové kardiomyopatie – kazuistiky autorů Marcela Bílská, Roman Škulec, Barbora Stadlerová, Tomáš Pařízek, Michal Kalina, Vladimír Černý, David Astapenko publikovaného ve 3. čísle 24. ročníku časopisu Urgentní medicína.

Video 1

Vlevo je záznam levostranné ventrikulografie pacientky s typickou formou stresové kardiomyopatie. Uprostřed je echokardiografický záznam apikální čtyřdutinové projekce pacientky s patrným rozsáhlým aneurysmatem hrotu levé komory. Vpravo je echokardiografický záznam po dvou dnech s částečnou úpravou kontraktility hrotu levé komory.

Obr. č. 1. Schéma typické (apikální) formy takotsubo kardiomyopatie. Jedná se o apikální projekci, na obrázku jde vidět balónovité rozšíření hrotu levé komory.

Video 2

Vlevo je echokardiografický záznam pacienta s izolovanou stresovou kardiomyopatií pravé komory. Je patrné výrazně vyjádřené systolické vpadávání hrotu pravé komory s akinezou volné stěny pravé komory. Nález připomíná McConnelovo znamení při obstrukci plicního řečiště, která však byla vyloučena. Vpravo tatáž projekce po 7 dnech s úpravou kontraktility stěny pravé komory.

Obr. č. 2. Schéma takotsubo kardiomyopatie pravé komory. Jedná se o apikální projekci, šedá zóna ukazuje oblast akinezy.

Video 3

Vlevo je levostranná ventrikulografie pacienta s midventrikulární formou stresové kardiomyopatie. Je patrná drobná dyskineza a hypokineza středních segmentů levé komory se zachovalou kontraktilitou hrotu a baze. Vpravo je echokardiografický záznam subkostální čtyřdutinové projekce s podobným nálezem.

Obr. č. 3. Schéma midventrikulární takotsubo kardiomyopatie. Jedná se o apikální projekci, šedá zóna ukazuje oblast akinezy.

Odkaz na všechna videa