Obsah 1/2004

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Zdravotnická záchranná služba a krizový management (Josef Štorek)

3. Hromadný výskyt poraněných po explozi (M. Stein, A. Hirshberg, T. Gerich)

4. Neodkladná resuscitace – metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) (Jiří Knor)

5. Rozšířená neodkladná resuscitace – Interponovaná abdominální komprese (IAC) při zevní masáži srdeční (Milana Pokorná)

6. Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči – doporučený postup pro lékaře urgentní medicíny a medicíny katastrof (Pavel Urbánek)

7. Život ohrožující dysrytmie – postup lékaře v přednemocniční neodkladné péči (Jan Horejš)

8. Těžký úraz v Praze – úkoly a význam přednemocniční neodkladné péče (Jiří Knor, Jaroslav Valášek)

9. Critical Incident Stress Management (Jana Šeblová)

10. Paramedik nebo lékař jako nositel odbornosti v přednemocniční neodkladné péči (Jiří Knor)

11. Každý si kopněte do svého záchranáře! (Jiří Knor)

12. In memoriam Prof. Vladimir A. Něgovskij (Jiří Pokorný)

13. Informace o odborných akcích

14. Program IPVZ

Obsah 2/2004

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Krizový management poskytovatele nemocniční péče (Josef Štorek)

3. Dechová nedostatečnost u dětí v přednemocniční péči (Jiří Kobr)

4. Komoce myokardu (Jiří Franz)

5. Plicní embolie (Michaela Wichová)

6. Bezvědomí u diabetiků v přednemocniční péči (Jiří Knor)

7. Medicína důkazů pro urgentní medicínu (EMBE) v literatuře (Eva Lesenková)

8. Bezpečnost provozu sanitních vozidel: mezinárodní pokroky snižující rizika v prostředí záchranných služeb (Nadine R. Levick)

9. Rallye Rejvíz – úkol Micin: Spontánní pneumothorax u mladého muže – simulovaná situace pro výuku (Milana Pokorná, Jaroslav Kratochvíl, Roman Skřipský)

10. Pacient so zbaňou – analýza situácie z Rallye Rejvíz 2004 (Viliam Dobiáš, Ján Hencel)

11. K článku akutní infarkt myokardu – skutečné priority v PNP a k metodickým poznámkám MUDr. Fraňka (Pavel Urbánek)

12. Ad: Paramedik nebo lékař jako nositel odbornosti v PNP? (Ondřej Franěk)

13. Zdravotnicko – ekonomické aspekty přednemocniční péče (Jiří Franz)

14. Safety 2004, Vídeň 6.-9. června 2004 (Jana Šeblová)

15. Zpráva z 10. výročního sympozia Evropské společnosti pro Urgentní medicínu, Praha 15.-16. května 2004 (Jiří Pokorný sen.)

16. II. kongres PNP, Hradec Králové 13.5. 2004 (Ladislav Žabka)

Obsah 3/2004

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. O cestě k oboru urgentní medicína (Jiří Pokorný)

3. Rizika vyplývající z charakteru průmyslu, uskladnění a zneužití toxických a radioaktivních látek, opatření zdravotnického systému (Josef Štorek)

4. Principy lékařské péče u radiačních havárií (Meineke V.)

5. Systém reakce na chemickou katastrofu v Japonsku (Okumura T., Ninomiya N., Ohta M.)

6. Rozšířená neodkladná resuscitace – první zkušenosti s interponovanou abdominální kompresí při zevní masáži srdeční (Milana Pokorná)

7. Praktický pohled na závažné potápěčské nehody (Ondřej Franěk, Pavel Urbánek, Štěpán Novotný)

8. Dvojnásobná současná intoxikace neznámou drogou – kazuistika (Jana Šeblová, Martin Souček, Daniel Romportl)

9. Vysoce nebezpečné nákazy – řešení v Jihočeském kraji (Jaroslav Gutvirth, Zdeněk Kafka, Jan Tuček)

10. Víme o sobě? – Konference „Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí“ (Jana Šeblová)

11. Prof. S. William A. Gunn, MD, MS, Dsc (hon), FRCSC (Jiří Pokorný)

12. Kongres ERR, Budapešť, září 2004 (Ondřej Franěk, Milana Pokorná)

13. XI. Dostálovy dny, Hradec nad Moravicí 13.-14. října 2004 (Jana Šeblová)

14. 3. konference Pracovní skupiny akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Obsah 4/2004

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Krizová logistika – segment krizové připravenosti poskytovatele PNP (Josef Štorek)

3. Potřebná součinnost složek IZS při hromadném postižení zdraví (Pavel Urbánek)

4. Švédský systém vzdělávání a výcviku pro přednemocniční odezvu na teroristický útok (Per E.J. Kulling, Jonas E.A. Holst)

5. Úpal (Jaroslav Gutvirth)

6. Supraventrikulární tachykardie u dětí (Jiří Kobr)

7. Hrozí nám návrat tetanu? (Oto Masár, Katarína Galková, Elena Martišová, Ján Murgaš, Anna Veterányová)

8. Tentamen suicidii v PNP (Jiří Franz)

9. Alkohol a emergentní medicína (Karel Nešpor, Jiří Knor)

10. Požiadavky na výchovu záchranárov (Ján Murgaš, Katarína Galková, Oto Masár)

11. Základní lidské právo na zdraví (S.W.A. Gunn)

12. Etické otázky v intenzívnej medicíne v štátoch s menej výkonnou ekonomikou (Oto Masár, Katarína Galková, Ján Murgaš)

13. Čestný doktorát Karlovy Univerzity udělen kanadskému profesorovi S.W.A. Gunnovi (Leo Klein)

14. Zpráva o 7. Asijsko-pacifické konferenci medicíny katastrof a 10. Čínském národním kongresu urgentní medicíny (Leo Klein)

15. Letecká záchrana – šance pro přežití (Anatolij Truhlář)