Obsah 1/2005

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Zdravotnictví a Národní bezpečnostní systém – připravenost resortu čelit mimořádným událostem a krizovým situacím, oblast dokumentační (Josef Štorek)

3. 11. březen 2004: Teroristické bombové útoky v Madridu, Španělsko – analýza logistiky, typů poranění a klinické péče o pacienty ošetřované v nejbližší nemocnici (Gutierrez de Ceballos JP et al.)

4. Proškolování neprofesionálních záchranářů v neodkladné resuscitaci včetně využití automatizovaných externích defibrilátorů v ČR – návrh projektu (Jiří Knor)

5. Rychle a efektivně – zemská centrála tísňového volání v Jižních Tyrolích (Marek Slabý, Michaela Mikolášová)

6. Sledování úspěšnosti přednemocniční KPRC v Praze v roce 2004 (Ondřej Franěk)

7. Alternativní techniky při KPR (Jaroslav Kratochvíl)

8. Prudké podráždění žaludku a střev (Jiří Franz)

9. Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb – výsledky první části studie (Jana Šeblová, Vladimír Kebza)

10. Příslušníci rodiny v tísňové situaci (Susane Wollersheim)

11. Informovaný souhlas v podmínkách přednemocniční neodkladné péče (Marek Uhlíř)

12. Terorismus v Tabě (Kristýna Höschlová)

13. Kongres EuSEM, 10.-13. února 2005, Leuven, Belgie (Jana Šeblová)

14. Poznámky k nové specializační náplni urgentní medicíny (Jiří Knor)

15. Mimořádný interní seminář „Metodika výuky neodkladné resuscitace“ pro lektory katedry UMMK IPVZ (Jana Šeblová, Jiří Knor)

16. Nekrolog – MUDr. Edgar Sejf

Obsah 2/2005

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Urgentní příjmy na vzestupu (Otakar Buda)

3. Struktura příchozích volání na tísňovou linku 155 v Praze (Ondřej Franěk)

4. Vznik Oddělení urgentního příjmu ve FN Olomouc (Petr Hubáček)

5. Převoz kriticky nemocného novorozence (Martin Sádlo)

6. Neodkladná terapie cévní mozkové příhody (Tomek A., Šrámek M.)

7. Spolupráce záchranné služby a neurologické jednotky intenzivní péče v léčbě ischemických cévních mozkových příhod (Šonková Z., Šeblová J., Kovář M., Vondráčková D., Kalina M.)

8. Cévní mozkové příhody na oddělení urgentního příjmu – nové přístupy a trendy (Martin Dvořák)

9. Intoxikace kyanidem (Jakub Vala)

10. Rulík zlomocný a jeho atropin v PNP (Jiří Franz)

11. Syndrom vyhoření jako důsledek zanedbávání péče o sebe u lékařů a zdravotníků (Alena Večeřová-Procházková)

12. Pacient s panickou poruchou v situaci akutního kontaktu – návod na použití lékaře (Alena Večeřová-Procházková)

13. S majáky nebo bez? (Tom Illés)

14. Bienvenue á Paris, Europe (Dana Hlaváčková, Marek Uhlíř)

15. Exkurze studentů záchranářů na ZZS ve Vídni (Jarmila Paukertová)

16. Konference „Urgentní medicína“, 28.-29.4. 2005 Příbram (Čestmír Kalík)

17. III. Kongres přednemocniční péče, 12.5. 2005 Hradec Králové (Jiří Mašek)

18. Rallye Rejvíz 2005 (Jana Šeblová)

Obsah 3/2005

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Bomby pod Londýnem (Stehen Hines, Alan Payne, Jon Edmondson, A.J. Heigman)

3. Poslání a činnost Oddělení urgentního příjmu (Petr Hubáček)

4. Spolupráce složek IZS při využití lanových technik na vrtulníku Letecké záchranné služby Hradec Králové (Anatolij Truhlář, Ivo Novák, Jíří Mašek)

5. Reference o srdeční zástavě a výsledcích kardiopulmunární resuscitace: aktualizace a zjednodušení utsteinských vzorů pro resuscitační registry (Hana Mastná, Jose Dizon)

6. Tromboembolická nemoc v graviditě (Michaela Wichová, Jiří Danda)

7. Neposkytnutí pomoci a proměna tohoto specifického trestného činu v uplynulém půlstoletí (Marek Uhlíř)

8. Bystander fenomén (Jiří Franz, Linda Buřičová)

9. Urgentní příjem americké armády v Landstuhl (Jiří Pokorný)

10. Recenze: Jiří Pokorný et al. – Urgentní medicína (Jaroslav Počta)

11. Informace o 25. jubilejním kongresu Německé společnosti medicíny katastrof „Kritické infrastruktury“ (Berlín 28.-29.5. 2005) (Vlasta Neklapilová)

12. XII. Dostálovy dny, Hradec nad Moravicí, 11.-13. října 2005 (Jana Šeblová)

13. Informace o konferenci v Senátu 26.9. 2005 (Jana Šeblová)

14. Nekrolog – MUDr. Jan Štěch (Jiří Knor)

Obsah 4/2005

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Záchranná zdravotná služba na Slovensku vo svetle reformy zdravotníctva (Viliam Dobiáš, Boris Moťocský)

3. Činnost ZZS HMP – ÚSZS při cvičení PODZIM 2005 (Renata Hokovská, Zdeněk )Schwarz, Milana Pokorná, Alan Ryba

4. Cvičení PODZIM 2005 – Kralupy nad Vltavou (Jana Šeblová, Dana Hlaváčová, Marek Uhlíř, Jose Dizon)

5. Kde a kdo bude vychovávat lékaře oboru UM a MK? (Milana Pokorná, Zdeněk Schwarz, Jaroslav Valášek)

6. Vzdělávání v urgentní medicíně (Otakar Buda)

7. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány Policie ČR (Igor Dvořáček)

8. Metody „Damage Control“ u polytraumat (Leopold Pleva, Milan Štír, Ivo Klus)

9. Trauma a čas – čas a trauma (Pavel Urbánek)

10. Co je nového v doporučeních pro neodkladnou resuscitaci 2005 (Ondřej Franěk)

11. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace zvyšuje naději na přežití pacientů s přednemocniční NZO (vyhodnocení výsledků první fáze studie DIRECT) (Ondřej Franěk)

12. Kompartment syndrom v podmínkách PNP (Jiří Franz)

13. Peter Safar – čestný doktorát Univerzity Karlovy in memoriam a ILCOR – CPR Guidelines 2005 (Jarmila Drábková)

14. Zdravotnická záchranná služba v Japonsku (Muneo Ohta)

15. Skotská zdravotnická záchranná a dopravní služba (Jiří Pokorný)

16. Meka Brno

17. Kurz IPVZ „Práce oddělení urgentního příjmu nemocnice“

18. Obsah ročníku 2005 (Jana Šeblová)