Obsah 1/2006

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Fenomén NBC, respektive CBRNE (Josef Štorek)

3. Logistické zabezpečení zdravotnických záchranářů při likvidaci následků mimořádných událostí (Irena Prachařová, Jiří Pudil)

4. Spojení Integrovaného záchranného systému (IZS) při mimořádných událostech (Jaroslav Valášek, Ondřej Franěk, Simona Cigánková)

5. Výchova odborníků je nákladná záležitost – kdo, komu a kdy poskytne zdravotnickým záchranným službám a urgentním příjmům finanční prostředky pro výchovu lékařů v oboru UM a MK? (Milana Pokorná, Zdeněk Schwarz, Josef Vosátka, Jiří Kubec, Petr Zajíček, Jaroslav Valášek)

6. Záchrana zraněného dítěte v podvěsu vrtulníku (Anatolij Truhlář, Martin Honzík, David Tuček)

7. Ventilace během KPR: přístrojová, asynchronní. Vliv různých technik náhrady oběhu na minutovou ventilaci (Milana Pokorná, Michal Andrlík, Jaroslav Kratochvíl, Roman Skřipský)

8. Identifikace hrozící NZO dispečerem ZOS (Ondřej Franěk)

9. Výsledky přednemocniční KPCR v Praze v roce 2005 (Ondřej Franěk)

10. Alkoholická deliria (Jiří Franz)

11. Akutní stavy v dermatologii (Michaela Wichová, Hana Komrsková)

12. Konference Medicína katastrof Brno 2006 (Vlasta Neklapilová)

13. Zdravotnická záchranná služba v Izraeli (Jiří Havlovic)

Obsah 2/2006

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Připravenost resortu zdravotnictví a systémový přístup k prioritám bezpečnostní politiky ve zdravotnictví (Dana Hlaváčková)

3. Projekt řízení kvality přednemocniční neodkladné péče Územního střediska záchranné služby Zlínského kraje (Jiří Pudil)

4. Návštěva záchranné služby Montreál (Renata Hokovská)

5. Zkušenosti z Velké Británie (Jan Bradna)

6. Telefonicky asistovaná resuscitace dispečerem zvyšuje naději na dlouhodobé kvalitní přežití u netraumatické přednemocniční zástavy oběhu (konečné výsledky studie DIRECT) (Ondřej Franěk)

7. Hodnocení zdravotnických průvodek (Miroslav Procházka, Jiří Mašek, Karel Antoš, Tomáš Dědek, Zuzana Klicperová)

8. Možnosti psychosociální pomoci v urgentní fázi mimořádné události s velkým počtem obětí (Štěpán Vymětal, Jana Malíková)

9. Potřeba kontinuálního vzdělávání v oboru z pohledu studenta všeobecného lékařství (Robin Šín)

10. Arnold Jirásek – nekončící recenze (Jiří Franz)

11. Nová architektura a strategie pro neodkladné stavy (Jana Šeblová, Ondřej Franěk, Renata Hokovská, Marek Uhlíř)

12. Rallye Rejvíz 2006 (Jiří Danda)

Obsah 3/2006

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Od Bible k Safarovi (Historie resuscitace) (Juljo Hasík)

3. Traumatologické plánování na urgentním příjmu velké nemocnice (Martin Dvořák)

4. Cvičení IZS JMK 2005 – zdravotnická část zásahu (postup ZZS) (Pavel Urbánek)

5. Skupina Rychlé lékařské pomoci v Londýně: zvrat v „paramedickém“ systému? (Marek Uhlíř)

6. Závažné pediatrické trauma – poznámky z praxe (Jiří Knor)

7. Otrava Ecstasy a Eve. Minireview a kazuistika (Jaroslav Gutvirth)

8. Kardiopumpa (Jiří Knor)

9. Israeli EMS Championship 2006 12.-14.6.2006 (Daniel Kvapil, Lukáš Kettner, Ondřej Kotík, Marek Homolka)

10. Urgences 2006 (Miloš Králíček)

11. Národní kongres Dopravní úrazy Brno 2006 (Vlasta Neklapilová)

12. Prohlášení WADEM 20.5.2005

Obsah 4/2006

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Koncepce Modulu hromadného neštěstí ZZS HMP – ÚSZS (Renata Hokovská, Jaroslav Valášek, Zdeněk Schwarz)

3. Zdravotnický kontejner na pražském letišti (Ilja Chocholouš, Michal Aur)

4. Hodnocení efektivity práce v managementu pacientů s kardiovaskulární problematikou na oddělení urgentního příjmu (Katarína Hudáčová)

5. Elektrokardiografická manifestace některých méně častých kardiálních a nekardiálních onemocnění (Patrick Janicadis, Jaroslav Kratochvíl, Jiří Koskuba, Jiří Zika)

6. Ne zcela běžné příčiny arytmií v přednemocniční péči – kazuistiky (Jana Šeblová)

7. Náhlé úmrtí kojence (Margita Smatanová, Igor Dvořáček, Jana Dvořáčková)

8. Décollement (Jiří Franz)

9. Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí: současný stav v České republice (Štěpán Vymětal)

10. Záchranáři – Rokytnice 2006 (Jarmila Paukertová)

11. Evropské vize pro urgentní medicínu – 4.evropský kongres EuSEM, Kréta 5.-8.října 2006 (Jana Šeblová, Roman Gregoř, Karel Antoš)

12. XIII. Dostálovy dny – Hradec nad Moravicí, 8.-9.11.2006 (Jana Šeblová)