Obsah 1/2008

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Zásah zdravotnické záchranné služby na komunikaci s více jízdními pruhy a dělícím středovým pásem (Pavel Urbánek)

3. Metodiky postupů a logistika při mimořádné údálosti a jejich uplatnění v praxi (Jana Šeblová, Věra Zemanová, Leoš Klik, Jose Dizon, Pavol Kačenga, Michal Bláha, Čestmír Kalík, Viktor Rybáček, Jana Maternová)

4. Třídění při hromadném výskytu poraněných – START pro dospělé a Jump START pro děti (Jiří Pokorný sen.)

5. Krizová komunikace: seminář pro mluvčí fakultních nemocnic a záchranných služeb (Marek Uhlíř, Ondřej Tolar)

6. Opravdocé plus pro 155 (Vladimíra Drdošová, Tereza Roztočilová, Jan Bradna)

7. Chřipka – stará i nová infekce (Jiřina Hobstová)

8. Na kolo jen s přilbou – účinná komunální kampaň v prevenci úrazů hlavy (Martin Sedlák)

9. Kardiorespirační nedostatečnost měla zakrýt vraždu (Alexander Pilin, Miroslav Kocík, Přemysl Strejc, Miluše Herrmannová, Martin Šilhavý, Josef Lottes)

10. Prínos telemetrie v liečbe AKS (Táňa Bulíková)

11. Jablonecká Rescue Ski 2008 (Petr Hovorka, Jana Kristeková)

12. MEKA 2008, Brno 7.-8. února 2008 (Jarmila Drábková)

13. Karlovarské dny přednemocniční péče (Jarmila Drábková)

Obsah 2/2008

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Snadné Třídění a Rychlý Transport – praktické poznatky z výcviku příslušníků HZS (Ilja Chocholouš)

3. Hromadná havárie 20.3.2008 na D1 (Lukáš Kettner, Edita Richterová)

4. Česká republika se podílela na vzniku evropského vzdělávacího programu v oboru urgentní medicíny (Jana Šeblová)

5. Švýcarský model přednemocniční neodkladné péče (Anatolij Truhlář)

6. Řešení přednemocniční péče a krizové připravenosti ve státě Hamburk (Jana Šeblová, Dana Hlaváčková, Jan Mach)

7. Návrh nových zásad přípravy obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci (Roman Budský, Radovan Matoušek)

8. Změny doporučených postupů AHA a ERC pro základní neodkladnou resuscitaci (Anatolij Truhlář, Vladimír Černý)

9. Poměr ceny a přínosu posílení sítě stanovišť – souhrnná informace ze závěrečné zprávy z analýzy důsledků změny standardů odezvy ve Velké Británii 1996-2001 (Ondřej Franěk)

10. Synkopy v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti (Táňa Bulíková)

11. Cardiac arrest after consuming guarana (Sladjana Andelic)

12. Otrava poloniem (Jarmila Drábková)

13. Neurovaskulární kongres Ostrava 4.-6.března 2008 (Michal Bar)

14. Resuscitace 2008 (Ondřej Franěk, Roman Škulec)

15. Karpaty Rescue 2008 – Záchranári bez hranic (Michal Drgoň, Mikuláš Gábriš, Roman Kotúček, Hana Turečková)

16. Historie urgentní medicíny (Jiří Pokorný)

17. Informace o zdravotnické záchranné službě ve Slovenské republice (Jiří Pokorný)

Obsah 3/2008

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Srážka tramvají Ostrava 11.4.2008 (David Holeš, Lukáš Humpl, Roman Gřegoř)

3. Rallye Rejvíz 2008 (Jana Šeblová)

4. Písemné testy na Rallye Rejvíz 2008 (Ondřej Franěk, Michal Aur)

5. Inzulínová pumpa verzus mobil na Rallye Rejvíz 2008 (Táňa Bulíková, Viliam Dobiáš, Hana Vacková)

6. Skúsenosti s pregraduálnou výukou urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri Lékarskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Oto Masár, Jan Pokorný, Renáta Vandriaková, Hana Turečková)

7. Akutní srdeční selhání u dětí v přednemocniční péči (Jiří Kobr)

8. Poruchy srdeční automacie u dětí – supraventrikulární tachykardie (Jiří Kobr)

9. Porovnanie dvoch pediatrických intraoseálnych ihiel (B.I.G. a PBMN) na prasačom modely – prospektívna štúdia (Karol Králinský, Oliver Petrík, František Genšor, Elena Adamecká, Eva Balogová, Milan Beňačka)

10. Rabdomyolýza – jedna z možných komplikácií toxikománie (Oto Masár, Jan Pokorný, Katarína Masárová, Hana Turečková)

11. Trombotické stavy v záchranné službě (Zsolt Kecskeméthy)

12. Je výbor paralyzéru / taseru schopen vertovat fibrilaci síní na sinusových rytmus při ošetření na Emergency? (Jarmila Drábková)

13. Diskuze k článku „Návrh nových zásad přípravy obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci“, autoři Roman Budský, Radovan Matoušek (Ondřej Franěk)

14. Konference „Inovace systému profesního rozvoje záchranářů“ (Alan Ryba)

Obsah 4/2008

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Visačka pro HPZ – karta pro lékařské třídění a identifikaci při hromadném postižení zdraví (Pavel Urbánek)

3. Aktivace TP při hromadných neštěstích ve FN Ostrava (Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Renata Ječmínková, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda)

4. Umíme používat osobní ochranné prostředky? Postřehy nejen ze cvičení IZS (Jana Prattingerová)

5. Manažment urgentného pacienta v USA a na Slovensku (Július Hodosy, Martin Izakovič)

6. SAVE OUR LIVES – projekt implementace urgentní medicíny do kurikula LF UP Olomouc (Daniel Kvapil, Adéle Michalcová, Christopher Redelsteiner, Jiří Staňa, Berndt Schreiner)

7. Kurz „Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof“, NCONZO Brno 1.-2. 11. 2008 (Dana Hlaváčková, Vlasta Neklapilová)

8. Komunikace operačního střediska záchranné služby (Jiřina Fousková)

9. Patomorfologické změny v souvislosti s toxikománií (Michal Beran, Alena Lysenková, Alena Cypriánová, Ivan Procházka, Jaroslav Zikmund)

10. Menežment anafylaktických reakcií v prednemocničnej starostlivosti (Oto Masár, Jan Pokorný, Antonín Malina, Marcel Brenner)

11. Etické problémy urgentní medicíny (Jiří Šimek)

12. Trestnoprávna zodpovědnosť pri výkone povolania (Oto Masár, Katarína Masárová)

13. Kolik třešní, tolik višní… dr.Fraňkovi (Roman Budský)

14. EuSEM Mnichov, 14.-18. září 2008 (Jana Šeblová, Jiří Knor, Roman Gřegoř)

15. Záchrana 2008 (Viliam Dobiáš, Táňa Bulíková, Dana Hlaváčková)

16. XV. Dostálovy dny, Hradec nad Moravicí, 8.-9. října 2008 (Jana Šeblová)

17. Informace z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP za rok 2008 (Jana Šeblová)

18. Transportní amputátová sada (František Kolek, Václav Kocián)

19. Recenze učebnic kurzu 155 + – Rozšířená telefonická asistence na tísňové lince (Radkin Honzák)