Obsah 1/2009

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Systém specializované zdravotní péče v České republice o osoby ozářené (Zdenka Fenclová, Daniela Pelclová)

3. Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním zařízení (Jiří Bílek, Renáta Ječmínková, Stanislav Jelen, Jan Jahoda)

4. Mýty a povery v prvej pomoci a akútnej medicíne (Viliam Dobiáš)

5. Dlouhodobé cévní vstupy v urgentní medicíně (Jaroslav Kratochvíl, Jiří Charvát)

6. Dopravní úrazy těhotných žen – stálá výzva (Jiří Klepák)

7. Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým (Michal Hájek)

8. Osobnost a rozhodovanie v situáciach záťaže: mení sa význam autoregulácie osobnosti v priebehu praxe u zdravotnického záchranára? (Erika Jurišová)

9. Preventivní a intervenční psychologické techniky pro zaměstnance záchranných služeb (Jana Šeblová, Vladimír Kebza, Jana Vignerová, Blanka Čepická)

10. Problematika domácího násilí v kontextu urgentní medicíny (Jana Šeblová, Lucie Vaníčková-Horníková)

11. Karpaty Rescue 2009 – Záchranári medzi nebom a zemou (Michal Drgoň, Mikuláš Gábriš, Roman Kotúček, Hana Turečková)

12. Zlatý záchranářský kříž pro rok 2008 (Jan Mach)

13. Stanovisko Výboru odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k zařazení oboru

Obsah 2/2009

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech (Pavel Urbánek, Stanislav Jelen, Petr Hubáček, Otakar Buda)

3. Visačka pro hromadné postižení zdraví – třídící a identifikační karta (Marek Obrtel, Pavel Bareš, Otomar Kušička, Michaelka Bartheldy)

4. Rallye Rejvíz 2009 (Jana Šeblová, Jan Mach, Jiří Jelínek)

5. Pacient s težkou hypotermií – řešení modelové situace na Rallye Rejvíz 2009 (Zdeněl Tlustý, Olga Sedláčková, Clarke McGuire)

6. Súťažná úloha Spasitel na Rallye Rejvíz 2009 (Táňa Bulíková, Renata Všetečková, Marek Slabý, Zora Kurajská, Marek Przybylak, Sebastien Piberl)

7. Zlaté sluchátko 2009 (Ondřej Franěk, Petra Soukupová)

8. Psychologická metoda „debriefing“ a její praktická aplikace u záchranářů v rámci Rallye Rejvíz 2009 (Lenka Vlášková, Vendula Kolářová)

9. Lékař záchranné služby na místě trestného činu (Michal Beran, Alena Lysenková)

10. Neodkladná resuscitace – aktualizace doporučeného postupu výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

11. Konsensuální stanovisko k použití terapeutické hypotermie (Pavel Dostál, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Pavel Ševčík, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář, Roman Škulec, Martin Prchlík)

12. Přednemocniční péče o pacienty s akutním mozkovým infarktem, indikovanými k trombolytické léčbě – aktualizace doporučeného postupu výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

13. Systém „Psychosociální intervenční služby – PIS“ na Zdravotnické záchranné službě hl.m. Prahy – ÚSZS (Helena Buriánková, Alan Ryba)

14. Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním

15. Zpráva z výročního kongresu Německé společnosti medicíny Katastrof (DGKM e.V.) (Vlasta Neklapilová)

16. III. Česko-Slovenský kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové 13.-15. května 2009 (Jana Šeblová, Jiří Knor)

17. CEEM – Středoevropský kongres urgentní medicíny, Wroclaw 17.-20. června 2009 (Jana Šeblová)

Obsah 3/2009

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Kompetence zdravotnických záchranářů v České republice (Jaroslav Pekara)

3. Urgentní příjem – jediné vstupní místo nemocnice pro neobjednaného pacienta. Půjdeme někdy i u nás touto úspornou cestou? (Jiří Zika)

4. Resuscitace bez dýchání – čas na změnu! (Ondřej Franěk)

5. Dva případy neobvykle dlouhé laické resuscitace bez dýchání z plic do plic s úspěšným výsledkem (Ondřej Franěk)

6. Náhlé úmrtí při sportu (Zsolt Kecskeméthy)

7. Aktivní hypotermie po kardiopulmonální resuscitaci u dětí (Jiří Korb, Kateřina Pizingerová, Lumír Šašek, Jiří Fremuth)

8. Akutní cévní mozkové příhody jako emergentní stav (Jana Šeblová, Zilla Šonková, Patrik Merhaut, Milan Ticháček)

9. Ošetření pacienta se závažným úrazem v přednemocniční neodkladné péči (PNP) – doporučený postup č. 14 (Ondřej Franěk, Jiří Knor, Jiří Mašek, Jana Šeblová, Tomáš Dědek)

10. Etické problémy u hromadných popálenin (Radana Königová)

11. Deklarace psychosociálních práv – WADEM

12. Stručné dějiny poskytování první pomoci, organizovaného záchranářství a ošetřovatelské péče o zraněné (David Dvořáček)

13. Historie resuscitace (David Dvořáček)

14. Spoločná zdravotná poisťovna a.s. ZÁCHRANA 2009 (Ladislav Kotrusz, Gabriel Mančík, Mikuláš Dunda, Miloslav Hanula, Jana Hulová, Katarína Brštiaková)

15. Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof (Hana Vraspírová)

16. V. Středomořský kongres urgentní medicíny, Valencie, Španělsko (Jana Šeblová, Michal Plodr, Milana Pokorná)

17. 3rd Hypothermia International Symposium 2009 (Roman Škulec)

18. Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR – „Jezdi bezpečně!“ (Marek Slabý)

Obsah 4/2009

1. Úvodní slovo (Jana Šeblová)

2. Polní zdravotnické zařízení AČR (Michal Plodr)

3. Organizácia zdravotníckych nasledkov nešťastia na festivale Bažant – Pohoda 2009 (Oto Masár, Jaroslav Vidan, Kamil Kučerka)

4. Komplexní vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP-ÚSZS (Aleš Rubek, Alan Ryba)

5. Gasping u náhlé zástavy oběhu (NZO) – patofyziologické aspekty a klinické dopady (Jiří Knor, Helena Sedláková, Roman Škulec, Ján Dudra, Jana Šeblová, Petr Tomáš)

6. Osobní zkušenosti s přednemocniční indukcí terapeutické mírné hypotermie u nemocných po mimonemoční náhlé zástavě oběhu (Roman Škulec, Leoš Klik, Miloš Králíček, Anatolij Truhlář, Vladimír Černý, Jana Šeblová)

7. Transportní trauma (Zdeněk Jícha, Lubomír Zelenka)

8. Přístup veřejnosti k otázkám třídění – výsledky pilotní dotazníkové studie 2009 (Jana Šeblová, Miroslav Procházka, Karel Antoš, Dominika Šeblová)

9. Psychosociální aspekty pandemie chřipky (Štěpán Vymětal)

10. Nový trestní zákoník a my (Ondřej Franěk)

11. Stručná historie leteckých záchranných služeb (David Dvořáček)

12. Komplikované předávání nekomplikovaných pacientů aneb skutečně nezbytný stres záchranářů? (Jiří Knor)

13. NATO Medical Conference 2009, Portugalsko 30.září – 2.října 2009 (Jana Šeblová)

14. Studentský maratón Biskupce 2009 (Daniel Kvapil)

15. Záchranáři Rokytnice 2009 (Jarmila Paukertová)

16. Dunajská univerzita v Kremsu (Rakousko) – univerzita pro další vzdělávání při zaměstnání (Jan Mach)

17. XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny, Ostrava 6.-7.října 2009 (Jana Šeblová)

18. Zpráva o kongresu „FEUER und FLAMME“ konaném ve dnech 4.-5.prosince 2009 v rakouském Linci (Jan Mach)

19. Informace z výboru odborné společnosti (Jana Šeblová)