Obsah 1/2011

Úvod

 • Úvodní slovo Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Zastavení s traumatologickými plány – Václav Fišer

Vzdělávání – zkušenosti

 • Když záchranář z Evropy projíždí Indií – Patrik Christian Cmorej
 • Rychle a dobrovolně: zdravotnický tým Člověka v tísni pomáhá při světových katastrofách – Silvie Dumalasová

Odborné téma lékařské

 • Poranění hrudníku při mechanické srdeční masáži – pilotní studie – Anatolij Truhlář, Petr Hejna, Ladislav Žabka, Lenka Zátopková, Vladimír Černý
 • Vyhodnocení managementu péče o CMP na Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové – Martin Vališ, Jaromír Kočí, David Tuček, Dagmar Krajíčková, Michal Plodr, Vítězslav Kozelek
 • Modifikovaná varianta poloautomatické defibrilace a její srovnání s manuální defibrilací – Svatopluk Dvořák, Lenka Maříková, Miloš Rais

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rasy

 • Výběr z doporučených postupů pro základní neodkladnou resuscitaci – Anatolij Truhlář, Marek Uhlíř, Radek Mathauser
 • Často kladené dotazy k základní neodkladné resuscitaci – Marek Uhlíř
 • Identifikace náhlé zástavy oběhu – kámen úrazu? – Ondřej Franěk
 • Aktuality z České resuscitační rady – Marek Uhlíř

Informační servis

 • Zlatý záchranářský kříž za rok 2010 pro Romana Gřegoře

Obsah 2/2011

Úvod

 • Úvodní slovo Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Jsou pacienti připraveni na spoluúčast při úhradě nákladů zdravotnické dopravy? – Jiří Černý
 • Historie transportní služby pro nedonošené děti a patologické novorozence v Českých Budějovicích – Miloš Velemínský, Milan Hanzl

Odborné téma lékařské

 • Přednemocniční neodkladná péče o neurotraumata – Radim Jančálek, Pavel Urbánek
 • Strategie dostupnosti antidot na území České republiky pro použití v běžných situacích a u hromadných intoxikací – Lucie Grepl Bauerová
 • Antidota v urgentní péči – Jana Šeblová, Jiří Zika, Dana Hlaváčková

Etika, psychologie, právo

 • Povinná mlčenlivost zdravotníků v podmínkách přednemocniční neodkladné péče – Robin Šín, Jan Mach

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rasy

 • Výběr z doporučených postupů pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci – Anatolij Truhlář, Eduard Kasal, Vladimír Černý
 • První odborné symposium České resuscitační rady – Jana Šeblová
 • Aktuality z České resuscitační rady – Anatolij Truhlář

Informační servis

 • Správa z II. ročníka Stredoeurópského kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof – Táňa Bulíková, Viliam Dobiáš
 • Patnáctiletý RALLYE REJVÍZ 2011 – Dominika Šeblová
 • Zlaté sluchátko 2011 – Ondřej Franěk
 • Zprávy z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP – Jana Šeblová

Obsah 3/2011

Úvod

 • Úvodní slovo
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Spotřeba přednemocniční neodkladné péče u seniorů – Robin Šín, Luděk Hejkal, Helena Zavízalová, Roman Sviták
 • Hromadné postižení zdraví – postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu – Pavel Urbánek

Vzdělávání – zkušenosti

 • Aktivácia špecializovanej pomoci v princípoch modernej edukácie – Matej Csisko

Odborné téma lékařské

 • Telefonicky asistovaný porod – Tomáš Vaňatka, Jiří Růžička
 • Některé aspekty závažné hypoglykémie vyžadující příjezd Zdravotnické záchranné služby – Veronika Krnáčová, Martin Bezděk, Karel Macek
 • Hereditární angioedém a možnosti jeho léčby v urgentní medicíně – Marta Sobotková, Anna Šedivá, Jiřina Bartůňková

Etika, psychologie, právo

 • Krízové situácie vyžadujúce psychologickú intervenciu u záchranárov – Monika Gulašová

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rady

 • Výběr z doporučených postupů pro neodkladnou resuscitaci dětí – Daniel Blažek, Karel Dlask, Anatolij Truhlář
 • Aktuality z České resuscitační rady – Anatolij Truhlář, Marek Uhlíř

Informační servis

 • Urgentní medicína pod dohledem Hippokrata – MEMC VI, Kos 10.-14.září 2011 – Jana Šeblová

Obsah 4/2011

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah
 • Jak Bůh stvořil záchranáře – Tibor A.Brečka

Koncepce, řízení, organizace

 • Ekonomické aspekty provozu příjmového oddělení – současnost a možnosti – Stanislav Jelen, Kamila Moslerová, Marie Hegarová
 • Krizové řízení lidských zdrojů (Crisis Resource Management – CRM) – Ondřej Franěk

Vzdělávání – zkušenosti

 • Příprava specialistů AČR na mimořádné události – Zdeněk Hrstka, Alena Vosečková, Miroslav Procházka
 • Lokalizace volání z mobilních telefonů u příchozích tíšňových volání v podmínkách hl. m. Prahy – Ondřej Franěk, Miloš Smejkal
 • Medici v akci – Studentský maraton Biskupice 2011 – Daniel Kvapil

Odborné téma lékařské

 • Koncepce identifikačních týmů (DVI) v České republice při řešení hromadných nehod – Miloš Sokol, Alexandr Pilin, Petr Bendl

Etika, psychologie, právo

 • Mobbing – staronový fenomén v našich pracovných vzťahoch? – Silvia Trnovská
 • Zdravotnická dokumentace v praxi zdravotnické záchranné služby z pohledu možné obhajoby – Jan Vondráček, Petr Kolouch

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rady

 • Psychologické a etické aspekty kardiopulmonální resuscitace – aneb mnoho otázek, ale jen málo odpovědí – Jana Šeblová
 • Kurz základní neodkladné resuscitace a použití automatizovaného externího defibrilátoru – první zkušenosti – Lukáš Bentka
 • Aktuality z České resuscitační rady – Anatolij Truhlář, Marek Uhlíř

Informační servis

 • Sanitní vozidla, české a slovenské sanitní automobily, karoserie a nástavby od r.1907 do současnosti – Jiří Černý (recenze knihy)