Obsah 1/2012

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Vzdělávání – zkušenosti

 • Organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče v Toskánsku – Robin Šín, Dana Vaccari, Roberto Vatteroni
 • Humanitární pohotovost Českého červeného kříže a zkušenosti z nasazení při požáru panelového domu v Praze a ze součinnostního cvičení IZS – nehoda autobusu a tramvaje – Richard Smejkal

Odborné téma lékařské

 • Náhlá zástava oběhu jako holoorganický inzult – Jiří Knor, Roman Škulec, Jana Šeblová
 • Třídění událostí s dominující poruchou dýchání operátorem zdravotnického operačního střediska – Ondřej Franěk

Etika, psychologie, právo

 • „Pípni“ – analýza nesoutěžní úlohy na Rallye Rejvíz 2010 – Jana Šeblová, Blanka Čepická, Dominika Šeblová, Dana Hlaváčková
 • Dříve vyslovená přání a nutnost jejich respektování – Roman Žďárek
 • Pacient pod vlivem alkoholu na urgentním příjmu – pohled právníka – Lubomír Vondráček, Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková
 • Střípky z historie – David Dvořáček
 • Začátky Letecké záchranné služby v Československu – Jiří Pokorný sen.

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rasy

 • Výběr z recentní literatury o srdeční zástavě – Roman Škulec
 • Informace z březnových kurzů ALS – Anatolij Truhlář
 • Identifikace náhlé zástavy oběhu – kámen úrazu? – Ondřej Franěk

Obsah 2/2012

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Bombový útok na vládní čtvrť v Oslo a střelba na ostrově Utoya 22. července 2011: okamžitá odezva zdravotnické záchranné služby – Stephen J.M. Solid, Rune Rimstad, Maurius Rehn et. al

Odborné téma lékařské

 • Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody – Štěpán Novotný, Hana Pácová
 • Může ultrasonogafie v terénu zlepšit kvalitu přednemocniční neodkladné péče? – Roman Škulec
 • Suicidální jednání jatečním přístrojem – Patrik Christian Cmorej, Miroslava Kuklová
 • Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe – Táňa Bulíková

Etika, psychologie, právo

 • Úvaha: Jak předcházet stížnostem při poskytování neodkladné péče – Jan Vondráček, Petr Kolouch, Lubomír Vondráček

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rasy

 • Kardiopulmonální resuscitace z pohledu roku 2012 – Jarmila Drábková
 • II. odborné symposium České resuscitační rady – Anatolij Truhlář

Informační servis

 • Zprávy z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP – Jana Šeblová
 • Zlatý záchranářský kříž za rok 2011 – Jana Šeblová

Obsah 3/2012

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Management kvality přednemocniční neodkladné péče v České republice – Hana Reichelová
 • Sledování mimořádných událostí a katastrof a Koordinační středisko medicíny katastrof – Jiří Zeman

Vzdělávání, zkušenosti

 • Vědomosti pracovníků v sociálních službách o kardiopulmonální resuscitaci – Zlatica Dorková
 • Britské specializační zkoušky v urgentní medicíně – Jana Šeblová

Odborné téma lékařské

 • Zásady přednemocničního ošetření popáleninového traumatu – Lubomír Brož, Jiří Lojda
 • Odborné doporučení pro intoxikaci metanolem – Sergey Zakharov
 • Vybrané aspekty péče o pacienty se závažnou poruchou renálních funkcí a pacienty v dialyzačním programu – Jaroslav Kratochvíl, Markéta Hrašková
 • Kyselina gama-hydromáselná (GHB): rekreační droga používána také jako „date-rape drug“ – Jaroslav Kratochvíl
 • EKG diagnostika zdravotnickým záchranářem v posádce RZP – Patrik Christian Cmorej

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rasy

 • Prevence náhlé srdeční smrti při olympijských hrách v Londýně – Jarmila Drábková, Anatolij Truhlář
 • Postřehy z praxe – Anatolij Truhlář

Obsah 4/2012

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Centralizace operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje: vlivy na kvalitu péče – Jan Bradna

Vzdělávání, zkušenosti

 • Letecká nehoda v Praze – jsme připraveni? – Alan Ryba, Lukáš Tajčman
 • Studentský maratón Biskupce 2012 – Ivo Trháč

Odborné téma lékařské

 • Toxikologie nových „legálních rekreačních drog“: empatogeny/entaktogeny – analogy „extáze“ (MDMA) ze skupin aminoindanu a aminotetralinu – Sergey Zakharov, Hana Rakovcová, Daniela Pelcová
 • Odborné doporučení pro intoxikaci isopropylalkoholem
 • Opakované výjezdy zdravotnické záchranné služby k pacientům předaným do zdravotnického zařízení – Ondřej Franěk, Jaroslav Valášek
 • Akutné stavy v psychiatrii v prvom kontakte – Vanda Valkučáková, Oto Masár
 • Můžeme měřit hemoglobin a hematokrit levným přístrojem v přednemocniční neodkladné péči? – Patrik Christian Cmorej, Jan Popelka

Informační servis

 • Urgentní medicína v pivovaru – Plzeňské dny urgentní medicíny 2012, Pivovar Purkmistr, Plzeň, 20. – 21. září 2012 – Robin Šín, Roman Sviták
 • Pražská 155 – Ondřej Šimůnek
 • Evropský kongres urgentní medicíny 2012, Antalya – Jana Šeblová
 • XVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny – Jana Šeblová
 • EuSEM Refresher Course, Berlín – Marek Dvořák, Jaroslav Kratochvíl
 • Emergency Medical Course, 4. – 9. 11. 2012, Izrael – Abraham Buček
 • Workshop „Mass Casualty Preparedness“ (Hradec Králové 28. 11. 2012) – Vlasta Neklapilová
 • Soutěž diplomových prací – Cena společnosti MEDIPRAX CB s.r.o. 2012