Obsah 1/2013

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Kompetencie manažéra vzdelávacích projektov s dôrazom na projekty interného vzdelávania záchranných zdravotných služieb – Kateřina Hrazdilová Bočková, Robin Šín

Vzdělávání – zkušenosti

 • Výuka na klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Oto Masár, Marcel Brenner, Ireneusz Przewlocki, Dušan Sysel, Hana Belejová

Odborné téma lékařské

 • Projekt časné defibrilace v Ústeckém kraji – Eva Smržová, Anna Lálová,  Lenka Slavíková, Lukáš Vais
 • Tělo vytažené z vody – Michaela Ublová, Štěpánka Kučerová, Miroslav Šafr
 • Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky – Táňa Bulíková, Peter Herman, Peter Jackuliak
 • Biotelemetrie a její využití pro záchranné složky – Zdeněk Hon, Pavel Smrčka, Karel Hána, Jan Kašpar, Jan Mužík, Radek Fiala, Martin Vítězník, Tomáš Veselý, Lukáš Kučera, Tomáš Kuttler, Radim Kliment

Etika, psychologie, právo

 • Postoje poskytovatelů ke kardiopulmonální resuscitaci – Jana Šeblová, Dominika Šeblová
 • Informovaný souhlas a jeho úskalí při poskytováni  přednemocniční urgentní péče – Jan Vondráček, Petr Kolouch, Lubomír Vondráček
 • Historie vodní záchranné služby  – David Dvořáček

Diskuze, polemika, názory

 • Pohled do ráje zážitkového učení – Robert Pleskot

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rady

 • Společné úsilí pro záchranu lidských životů – Kongres Evropské resuscitační rady ve Vídni – Anatolij Truhlář, Jana Kubalová
 • Evropský den povědomí o srdeční zástavě
 • Informace o kurzech ERC/ČRR – Radek Mathauser, Anatolij Truhlář, Marek Uhlíř
 • Volby do výboru ČRR

Informační servis

 • Výuka anglického jazyka pro záchranáře – Bad Saarow 2012 – Martin Chládek

Obsah 2/2013

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Traumatologické plánování v České republice v kontextu nové legislativy I. – Miroslav Procházka, Tomáš Halajčuk, Bruno Ježek, Jan Vaněk, Jiří Mašek

Vzdělávání – zkušenosti

 • Teoretické znalosti středoškolských studentů o poskytování první pomoci – Jana Haluzíková, Zdeňka Římovská

Odborné téma lékařské

 • Využívame dostatočne kapnograf v prednemocničnej starostlivosti? – Monika Paulíková, Štefan Trenkler
 • Hromadná otrava metanolem v České republice v roce 2012: srovnání s „metanolovými epidemiemi“ v jiných zemích – Sergey Zakharov, Daniela Pelclová, Tomáš Navrátil, Zdenka Fenclová, Vít Petrik
 • Primárně chybné diagnózy u pacientů následně ošetřených zdravotnickou záchrannou službouRobin Šín, Jana Vidunová
 • Zařízení pro měření hemodynamických parametrů – Jan Dvořák, Jan Havlík, Vratislav Fabián

Etika, psychologie, právo

 • Rómovia – je niečo, čo o nich (ne)vieme? – Silvia Trnovská, Roman Remeš
 • Znižovanie psychickej záťaže zdravotníckych operátorov prostredníctvom psychologického vzdelávania – Andrea Rišňovská
 • Stručná historie sanitních vozůDavid Dvořáček

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rady

 • Ultrasonografie během srdeční zástavy – Roman Škulec

Informační servis

 • Rallye Rejvíz 2013 pohledem účastníků – Marek Dvořák, Jan Gretz, Lada Žampachová
 • Cena společnosti Mediprax CB s.r.o. 2012
 • Hippokratova cena Unie pacientů
 • Zlaté záchranářské kříže za rok 2012

Obsah 3/2013

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Kontaktní místo u poskytovatelů akutní lůžkové péče – centrum řízení běžného provozu i krizových stavů – Pavel Urbánek, Antonín Koukal
 • Systémy třídění pacientů dle priorit na oddělení urgentního příjmu – Renata Poláková

Vzdělávání – zkušenosti

 • Analýza súťažnej úlohy RUTINA na Rallye Rejvíz 2013 – Táňa Bulíková, Monika Droppová
 • WONCA 2013 PRAGUE – mezinárodní kongres praktických a rodinných lékařů, Praha – Daniel Kvapil, Jana Šeblová, Jiří Nový, Veronika Kvapilová

Odborné téma lékařské

 • Využití iPhonů a iPadů při výuce a poskytování první pomoci – Jiří Málek, Štefan Trenkler
 • Modelování kardiovaskulárního systému – Jana Váchová, Miroslav Ložek, Jan Havlík
 • Indikační kritéria pro nasazení letecké záchranné služby – Doporučený postup ČLS JEP – Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof – Anatolij Truhlář, Ondřej Franěk, Roman Gřegoř, Jiří Mašek a Pavel Müller

Etika, psychologie, právo

 • Operátoři na tísňové lince 155 – rozbor vedení hovorů s volajícími – Blanka Čepická

Diskuze, polemika, názory

 • Reakce na článek „Teoretické znalosti středoškolských studentů o poskytování první pomoci“ –  Ondřej Franěk

Resuscitace – zpravodaj České resuscitační rady

 • Aktuality České resuscitační rady – Anatolij Truhlář, Jarmila Drábková
 • III. symposium České resuscitační rady – Jana Šeblová

Informační servis

 • Oznámení o konání 10. ročníku Medicína katastrof – zkušenosti, příprava, praxe
 • Seminář Magen David Adom

Obsah 4/2013

Úvod

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

Koncepce, řízení, organizace

 • Indikátory kvality v prednemocničnej starostlivosti a ich aplikácia vo falck záchranná – Štefan Trenkler, Jozef Karaš

Vzdělávání, zkušenosti

 • Přednemocniční neodkladná péče v Taiwanu – Patrik Christian Cmorej, Chang – Feng Huang
 • Problematika edukace a úroveň znalostí sester o základní a rozšířené resuscitaci dle platných guidelines – Ivana Krsová, Zuzana Jandíková

Odborné téma lékařské

 • Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje – Marcela Mikesková, Pavel Folwarczny, Roman Gřegoř, Renáta Zoubková, Ivana Nytra
 • Výzkum použití triage na urgentním příjmu Oblastní nemocnice Kladno – Renata Poláková
 • Vyhodnocování dechového úsilí spontánně dýchajícího pacienta – Štěpán Vlček, Jakub Ráfl, Richard Grünes
 • Zajištění přednemocniční neodkladné péče o trauma pacienty v ohrožujícím prostředí – Jaroslav Duchoň, Jaroslav Gutvirth

Diskuze, polemika, názory

 • Pokud bude výsledkem snahy aspoň jeden zachráněný život, měla tato práce smysl – Ondřej Franěk

Resuscitace – Zpravodaj České resuscitační rady

 • Aktuality z České resuscitační rady – Anatolij Truhlář
 • Kurz ALS Provider a jeho přínos pro dvě klinické profese –  Ivana Kalianková,  Petra Kocourková