O časopisu

Urgentní medicína, časopis pro neodkladnou lékařskou péči, je odborné periodikum pro lékaře a ostatní zdravotníky v oboru urgentní medicíny a příbuzných klinických oborů. V časopise jsou publikovány původní příspěvky ze všech oblastí neodkladné péče: organizace, medicína katastrof, vzdělávání, klinická témata všech oborů, psychologie, etika, právní aspekty poskytování neodkladné péče. Přijímáme přehledové statě, původní studie i kazuistiky. Časopis má též informační rubriku a prostor pro diskuze a polemické názory.  Od roku 2011 je součástí časopisu Zpravodaj České resuscitační rady.

Časopis Urgentní medicína je vydáván od roku 1998, periodicita je čtyřikrát ročně, ISSN 1212-1924, evidenční číslo registrace MK ČR dle zákona  46/200 Sb.: MK ČR 7977.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

Časopis je excerpován v Bibliographia medica čechoslovaca.

 

Rubriky:

  • Úvod
  • Koncepce, řízení, organizace
  • Vzdělávání, zkušenosti
  • Odborné téma lékařské
  • Etika, psychologie, právo
  • Diskuse, polemika, názory
  • Resuscitace – Zpravodaj České resuscitační rady
  • Informační servis

Vydavatel

MEDIPRAX CB s.r.o.

Vedoucí redaktorka

Jana Šeblová, Praha

Odpovědný redaktor

Jan Mach, České Budějovice

Korektury

Nina Seyčková, Praha

Česká redakční rada

Jan Bradna, Kamenice
Otakar Buda, Praha
Roman Gřegoř, Ostrava
Dana Hlaváčková, Praha
Stanislav Jelen, Ostrava
Čestmír Kalík, Příbram

Mezinárodní redakční rada

Jeffrey Arnold, USA
Abdel Bellou, Francie
Maaret Castrén, Švédsko
Oto Masár, Slovensko
Francis Mencl, USA
Agnes Meulemans Belgie
Christoph Redelsteiner, Rakousko
Marc Sabbe, Belgie
Štefan Trenkler, Slovensko

Externí recenzenti

Táňa Bulíková, Bratislava
Blanka Čepická, Praha
Jiří Danda, Praha
Viliam Dobiáš, Bratislava
Ondřej Franěk, Praha
Jan Havlík, Kostelec nad Labem
Petr Hubáček, Olomouc
Pavol Kačenga, Benešov
Josef Karaš, Košice
Jiří Knor, Praha
Jiří Kobr, Plzeň
Milana Pokorná Praha
Roman Sviták, Plzeň
Jiří Šimek, České Budějovice
Anatolij Truhlář, Hradec Králové
David Tuček, Hradec Králové
Pavel Urbánek, Brno
Jiří Zika, Praha
 

Členové redakční rady časopisu, mezinárodní redakční rady ani externí recenzenti nejsou v zaměstnaneckém poměru u vydavatele.

Sazba a tisk

Jonáš Kocián, jonas(a)jungletown.cz

Aktuálně
12.6.2019 - přidán obsah 1/2019

7.6.2019 - vyšlo číslo 1/2019

11.3.2019 - vyšlo číslo 4/2018

11.3.2019 - přidán obsah 4/2018

28.11.2018 - vyšlo číslo 3/2018

28.11.2018 - přidán obsah 3/2018

20.8.2018 - vyšlo číslo 2/2018

20.8.2018 - přidán obsah 2/2018

24.10.2016 - LZP prohlášení
24.10.2016 - Podmínky pro zahájení efektivní a bezpečné spolupráce zdravotnické posádky ZZS s novým provozovatelem LZS

Návštěvy
TOPlist