Obsah 4/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Návrh metodického postupu hodnocení krizové připravenosti – Irena Švarcová, Josef Navrátil ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Svědky spatřený kolaps s laickou resuscitací a defibrilovatelným srdečním rytmem hlavním prediktorem úspěšného přežití mimonemocniční náhlé

Obsah 3/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Mimořádná událost s hromadným postižením osob způsobená novoviry – Robin Šín, Dalibor Sedláček 7. ročník súťaže MUC. RR na Rallye Rejvíz 2017 – Táňa Bulíková, Jan Maršálek, Viliam Dobiáš, Jitka Gurňáková

Obsah 2/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Význam Lékařské služby první pomoci v systému zdravotnických zařízení – Marina Levko, Milš Velemínský sr., Ingrid Baloun Řešení hromadného postižení zdraví/osob v přednemocniční neodkladné péči – nově již jen rychle

Obsah 1/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Možný přístup k hodnocení připravenosti zdravotnické záchranné služby na mimořádné události – Irena Švarcová, Josef Navrátil Znalosti členů výjezdových skupin v činnostech zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným