Obsah 2/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová PEDIATRIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ Triáž na dětském urgentním příjmu – Jana Šeblová, Lucie Rokošová, Jitka Dissou DIAGNOSTICKÉ METODY Terminologie a struktura popisu základního POCUS hrudníku – Roman Škulec, David Halata, Dušan Zhoř, Jiří

Obsah 1/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Emergentní resuscitativní torakotomie u polytraumatu. Kazuistika a přehled literatury – Miroslav Durila, Tomáš Brož, Martin Šnajdauf, Pavla Baťková, Zuzana Přikrylová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Raritní případ srdeční zástavy – kazuistika – Martin

Obsah 4/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová TÉMA ROKU: PANDEMIE COVID-19 Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 pohledem infektologa – Vyacheslav Grebenyuk, Milan Trojánek Riziko nákazy v přednemocniční péči virem SARS CoV-2 a implikace klinické fyziologie pro zajištění dýchacích cest

Obsah 3/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Přímý transport hemodynamicky stabilního pacienta s polytraumatem z dopravního prostředku ZZS na CT zkracuje čas do diagnostiky život ohrožujících poranění – Miroslav Durila, Milan Grund, Jan Beroušek, Evžen Beitl, Renata Pipková,

Obsah 2/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Management pacienta s bakteriální meningitidou na urgentním příjmu: kazuistika a přehled literatury – Robin Šín, Jana Váchalová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Pragmatická diferenciální diagnostika akutní dušnosti v přednemocniční neodkladné péči – osobní

Obsah 1/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Status epilepticus jako komplikace tupého traumatu lebky u 41leté pacientky: kazuistika – Robin Šín, Radek Tupý, Patrik Christian Cmorej, Lukáš Handl Paradoxní embolie – vzácná příčina končetinové ischémie – kazuistika –

Obsah 4/2019

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Formulář pro strukturované předávání informací o pacientovi – tvorba pomocí akčního výzkumu a modifikované Delphi metody – David Peřan, Jaroslav Pekara, Jaroslav Valášek, Patrik Cmorej ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Standardizace

Obsah 3/2019

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová DIAGNOSTICKÉ METODY Samostatné používání Point-of-Care ultrasonografie nelékaři v oborech akutní medicíny – Roman Škulec, Jitka Callerová, Barbora Pakostová, Tomáš Pařízek PŘÍSTROJE A TECHNIKA Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické

Obsah 2/2019

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah Mezinárodní redakční rada URGENTNÍ PŘÍJMY Non-adherence k terapii arteriální hypertenze v kontextu urgentní medicíny – Marcel Nesvadba, Petr Bureš, Alena Kohlová, Patrik Christian Cmorej Pacient s bolestí břicha na urgentním příjmu – Jana

Obsah 1/2019

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah Nový redakční tým časopisu Urgentní medicína URGENTNÍ PŘÍJMY Diagnostika a léčba chřipky na urgentním příjmu – Robin Šín, Dalibor Sedláček PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do dvoch hodín

Obsah 4/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Význam svodu aVR při hodnocení EKG v urgentních situacích – Roman Škulec, David Astapenko, Vlasta Dostálová, Jan Beneš, Pavel Roleček, Vladimír Černý Porovnání efektivity telefonicky asistované neodkladné resuscitace v závislosti

Obsah 3/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Využití simulační medicíny ve vzdělávání v přednemocniční neodkladné péči – Katarína Veselá ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru urgentní medicína – Roman Škulec (první autor a editor),

Obsah 2/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah TÉMA ROKU: DÍTĚ JAKO PACIENT V URGENTNÍ PÉČI Dětská přednemocniční a urgentní péče z hlediska systémového řešení –Jana Šeblová, Jitka Dissou Dětský urgentní příjem – Jitka Dissou Základní zhodnocení a intervence u kriticky

Obsah 1/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Vyhodnocení spolupráce ZZS kraje Vysočina, Traumacentra FN Brno Bohunice a Traumacentra ÚVN Praha Střešovice – Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková, Pavel Kupka Syndrom Brugadových v přednemocniční neodkladné péči – Patrik Christian

Obsah 4/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Návrh metodického postupu hodnocení krizové připravenosti – Irena Švarcová, Josef Navrátil ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Svědky spatřený kolaps s laickou resuscitací a defibrilovatelným srdečním rytmem hlavním prediktorem úspěšného přežití mimonemocniční náhlé

Obsah 3/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Mimořádná událost s hromadným postižením osob způsobená novoviry – Robin Šín, Dalibor Sedláček 7. ročník súťaže MUC. RR na Rallye Rejvíz 2017 – Táňa Bulíková, Jan Maršálek, Viliam Dobiáš, Jitka Gurňáková

Obsah 2/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Význam Lékařské služby první pomoci v systému zdravotnických zařízení – Marina Levko, Milš Velemínský sr., Ingrid Baloun Řešení hromadného postižení zdraví/osob v přednemocniční neodkladné péči – nově již jen rychle

Obsah 1/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Možný přístup k hodnocení připravenosti zdravotnické záchranné služby na mimořádné události – Irena Švarcová, Josef Navrátil Znalosti členů výjezdových skupin v činnostech zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným

Obsah 4/2016

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Mimonemocniční zástava oběhu: dopad změn systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v období 2012–2016 v Karlovarském kraji Vojtěch Míra, Metoděj Renza, Aneta Fridrichovská, Roman Sýkora Abstrakt Úvod: Pokrok

Obsah 3/2016

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      TÉMA ROKU: ZÁVAŽNÝ ÚRAZ Triáž rizika úrazových pacientů na místě úrazu a jejich směrování do nemocničních zařízení k poskytnutí definitivní péče Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Závažný úraz – mechanismy adaptace,