Obsah 4/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová MEDICÍNA KATASTROF Sebehodnocení znalostí studentů lékařských fakult v oblasti medicíny katastrof a CBRN v České republice – Lucie Křivohlavá DOPORUČENÉ POSTUPY Výklad některých pojmů týkajících se triáže pacientů se závažným úrazem – Společné

Obsah 3/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Pacient s horečkou a exantémem na urgentním příjmu – Robin Šín, Dalibor Sedláček ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Návrh úprav pro zlepšení využitelnosti funkce videopřenosu na zdravotnická operační střediska – Gabriela Divišková,

Obsah 2/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY – TÉMA: INTOXIKACE Smrtelná intoxikace MDMA: kazuistika – Tomáš Veleta, Martina Čermáková Intoxikace lýkovcem jedovatým: kazuistika – Martina Čermáková, Tomáš Veleta ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Ponechání pacienta na místě zásahu v

Obsah 1/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Vybrané urgentní stavy u systémových onemocnění pojiva a systémových vaskulitid – Johana Šidáková, Tomáš Veleta, Tomáš Soukup FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA Defibrilace z pohledu elektrofyziologie – David Astapenko, David Řehák, Vladimír

Obsah 3-4/2022

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Traumatická zástava oběhu – dvě kazuistiky – Miroslav Durila, Klára Valchářová, Tomáš Kouba, Marcel Truelle, Barbora Začalová, Michal Fric, Jaroslav Pažout PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Role hrudní drenáže v přednemocniční péči u

Obsah 2/2022

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Přetížení urgentního příjmu a možná řešení – Ondřej Rennét, Jana Šeblová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Neodkladné stavy u pacientů s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou – Hynek Říha, Ján Šoltés, Petr Kramář, Robert

Obsah 1/2022

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti: česká zkušenost a možnost zapojení urgentní medicíny do multidisciplinárního procesu – Alice Krebsová, Štěpánka Pohlová Kučerová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Syndróm zlomeného srdca v prednemocničnej

Obsah 4/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Příjem zraněného pacienta do traumacentra – Jana Berková Srovnání diagnostických kritérií SIRS a qSOFA pro časnou diagnostiku sepse – prospektivní observační studie 4S – Jana Šeblová, Dominika Šeblová, Štěpánka Burešová, Jiří

Obsah 3/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová PŘÍSTROJE A TECHNIKA Využití bezpilotních letadel pro zdravotnickou záchrannou službu – Petr Schmidt, Jaroslav Pekara, David Peřan FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA Stresové kardiomyopatie – kazuistiky – Marcela Bílská, Roman Škulec, Barbora Stadlerová, Tomáš

Obsah 2/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová PEDIATRIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ Triáž na dětském urgentním příjmu – Jana Šeblová, Lucie Rokošová, Jitka Dissou DIAGNOSTICKÉ METODY Terminologie a struktura popisu základního POCUS hrudníku – Roman Škulec, David Halata, Dušan Zhoř, Jiří

Obsah 1/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Emergentní resuscitativní torakotomie u polytraumatu. Kazuistika a přehled literatury – Miroslav Durila, Tomáš Brož, Martin Šnajdauf, Pavla Baťková, Zuzana Přikrylová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Raritní případ srdeční zástavy – kazuistika – Martin

Obsah 4/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová TÉMA ROKU: PANDEMIE COVID-19 Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 pohledem infektologa – Vyacheslav Grebenyuk, Milan Trojánek Riziko nákazy v přednemocniční péči virem SARS CoV-2 a implikace klinické fyziologie pro zajištění dýchacích cest

Obsah 3/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Přímý transport hemodynamicky stabilního pacienta s polytraumatem z dopravního prostředku ZZS na CT zkracuje čas do diagnostiky život ohrožujících poranění – Miroslav Durila, Milan Grund, Jan Beroušek, Evžen Beitl, Renata Pipková,

Obsah 2/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Management pacienta s bakteriální meningitidou na urgentním příjmu: kazuistika a přehled literatury – Robin Šín, Jana Váchalová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Pragmatická diferenciální diagnostika akutní dušnosti v přednemocniční neodkladné péči – osobní

Obsah 1/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Status epilepticus jako komplikace tupého traumatu lebky u 41leté pacientky: kazuistika – Robin Šín, Radek Tupý, Patrik Christian Cmorej, Lukáš Handl Paradoxní embolie – vzácná příčina končetinové ischémie – kazuistika –

Obsah 4/2019

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Formulář pro strukturované předávání informací o pacientovi – tvorba pomocí akčního výzkumu a modifikované Delphi metody – David Peřan, Jaroslav Pekara, Jaroslav Valášek, Patrik Cmorej ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Standardizace

Obsah 3/2019

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová DIAGNOSTICKÉ METODY Samostatné používání Point-of-Care ultrasonografie nelékaři v oborech akutní medicíny – Roman Škulec, Jitka Callerová, Barbora Pakostová, Tomáš Pařízek PŘÍSTROJE A TECHNIKA Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické

Obsah 2/2019

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah Mezinárodní redakční rada URGENTNÍ PŘÍJMY Non-adherence k terapii arteriální hypertenze v kontextu urgentní medicíny – Marcel Nesvadba, Petr Bureš, Alena Kohlová, Patrik Christian Cmorej Pacient s bolestí břicha na urgentním příjmu – Jana

Obsah 1/2019

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah Nový redakční tým časopisu Urgentní medicína URGENTNÍ PŘÍJMY Diagnostika a léčba chřipky na urgentním příjmu – Robin Šín, Dalibor Sedláček PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do dvoch hodín

Obsah 4/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Význam svodu aVR při hodnocení EKG v urgentních situacích – Roman Škulec, David Astapenko, Vlasta Dostálová, Jan Beneš, Pavel Roleček, Vladimír Černý Porovnání efektivity telefonicky asistované neodkladné resuscitace v závislosti