Obsah 1/2021

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Emergentní resuscitativní torakotomie u polytraumatu. Kazuistika a přehled literatury – Miroslav Durila, Tomáš Brož, Martin Šnajdauf, Pavla Baťková, Zuzana Přikrylová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Raritní případ srdeční zástavy – kazuistika – Martin

Obsah 4/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová TÉMA ROKU: PANDEMIE COVID-19 Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 pohledem infektologa – Vyacheslav Grebenyuk, Milan Trojánek Riziko nákazy v přednemocniční péči virem SARS CoV-2 a implikace klinické fyziologie pro zajištění dýchacích cest

Obsah 3/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Přímý transport hemodynamicky stabilního pacienta s polytraumatem z dopravního prostředku ZZS na CT zkracuje čas do diagnostiky život ohrožujících poranění – Miroslav Durila, Milan Grund, Jan Beroušek, Evžen Beitl, Renata Pipková,

Obsah 1/2020

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Status epilepticus jako komplikace tupého traumatu lebky u 41leté pacientky: kazuistika – Robin Šín, Radek Tupý, Patrik Christian Cmorej, Lukáš Handl Paradoxní embolie – vzácná příčina končetinové ischémie – kazuistika –

Obsah 4/2019

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Formulář pro strukturované předávání informací o pacientovi – tvorba pomocí akčního výzkumu a modifikované Delphi metody – David Peřan, Jaroslav Pekara, Jaroslav Valášek, Patrik Cmorej ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Standardizace

Obsah 3/2019

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová DIAGNOSTICKÉ METODY Samostatné používání Point-of-Care ultrasonografie nelékaři v oborech akutní medicíny – Roman Škulec, Jitka Callerová, Barbora Pakostová, Tomáš Pařízek PŘÍSTROJE A TECHNIKA Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické

Obsah 2/2019

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah Mezinárodní redakční rada URGENTNÍ PŘÍJMY Non-adherence k terapii arteriální hypertenze v kontextu urgentní medicíny – Marcel Nesvadba, Petr Bureš, Alena Kohlová, Patrik Christian Cmorej Pacient s bolestí břicha na urgentním příjmu – Jana

Obsah 1/2019

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah Nový redakční tým časopisu Urgentní medicína URGENTNÍ PŘÍJMY Diagnostika a léčba chřipky na urgentním příjmu – Robin Šín, Dalibor Sedláček PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do dvoch hodín

Obsah 4/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Význam svodu aVR při hodnocení EKG v urgentních situacích – Roman Škulec, David Astapenko, Vlasta Dostálová, Jan Beneš, Pavel Roleček, Vladimír Černý Porovnání efektivity telefonicky asistované neodkladné resuscitace v závislosti

Obsah 3/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Využití simulační medicíny ve vzdělávání v přednemocniční neodkladné péči – Katarína Veselá ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru urgentní medicína – Roman Škulec (první autor a editor),

Obsah 2/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah TÉMA ROKU: DÍTĚ JAKO PACIENT V URGENTNÍ PÉČI Dětská přednemocniční a urgentní péče z hlediska systémového řešení –Jana Šeblová, Jitka Dissou Dětský urgentní příjem – Jitka Dissou Základní zhodnocení a intervence u kriticky

Obsah 1/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Vyhodnocení spolupráce ZZS kraje Vysočina, Traumacentra FN Brno Bohunice a Traumacentra ÚVN Praha Střešovice – Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková, Pavel Kupka Syndrom Brugadových v přednemocniční neodkladné péči – Patrik Christian

Obsah 4/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Návrh metodického postupu hodnocení krizové připravenosti – Irena Švarcová, Josef Navrátil ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Svědky spatřený kolaps s laickou resuscitací a defibrilovatelným srdečním rytmem hlavním prediktorem úspěšného přežití mimonemocniční náhlé

Obsah 3/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Mimořádná událost s hromadným postižením osob způsobená novoviry – Robin Šín, Dalibor Sedláček 7. ročník súťaže MUC. RR na Rallye Rejvíz 2017 – Táňa Bulíková, Jan Maršálek, Viliam Dobiáš, Jitka Gurňáková

Obsah 2/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Význam Lékařské služby první pomoci v systému zdravotnických zařízení – Marina Levko, Milš Velemínský sr., Ingrid Baloun Řešení hromadného postižení zdraví/osob v přednemocniční neodkladné péči – nově již jen rychle

Obsah 1/2017

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Možný přístup k hodnocení připravenosti zdravotnické záchranné služby na mimořádné události – Irena Švarcová, Josef Navrátil Znalosti členů výjezdových skupin v činnostech zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným

Obsah 4/2016

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Mimonemocniční zástava oběhu: dopad změn systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v období 2012–2016 v Karlovarském kraji Vojtěch Míra, Metoděj Renza, Aneta Fridrichovská, Roman Sýkora Abstrakt Úvod: Pokrok

Obsah 3/2016

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      TÉMA ROKU: ZÁVAŽNÝ ÚRAZ Triáž rizika úrazových pacientů na místě úrazu a jejich směrování do nemocničních zařízení k poskytnutí definitivní péče Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Závažný úraz – mechanismy adaptace,

Obsah 2/2016

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Plošné zavedení přednemocniční ultrasonografie do praxe zdravotnické záchranné služby středočeského kraje Zdeněk Tlustý, Martina Perná, Roman Škulec Abstrakt Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje plošně zavedla do praxe přenosné