Obsah 4/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová MEDICÍNA KATASTROF Sebehodnocení znalostí studentů lékařských fakult v oblasti medicíny katastrof a CBRN v České republice – Lucie Křivohlavá DOPORUČENÉ POSTUPY Výklad některých pojmů týkajících se triáže pacientů se závažným úrazem – Společné

Obsah 3/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Pacient s horečkou a exantémem na urgentním příjmu – Robin Šín, Dalibor Sedláček ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Návrh úprav pro zlepšení využitelnosti funkce videopřenosu na zdravotnická operační střediska – Gabriela Divišková,

Obsah 2/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY – TÉMA: INTOXIKACE Smrtelná intoxikace MDMA: kazuistika – Tomáš Veleta, Martina Čermáková Intoxikace lýkovcem jedovatým: kazuistika – Martina Čermáková, Tomáš Veleta ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ Ponechání pacienta na místě zásahu v

Obsah 1/2023

ÚVOD Obsah Úvodní slovo – Jana Šeblová URGENTNÍ PŘÍJMY Vybrané urgentní stavy u systémových onemocnění pojiva a systémových vaskulitid – Johana Šidáková, Tomáš Veleta, Tomáš Soukup FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA Defibrilace z pohledu elektrofyziologie – David Astapenko, David Řehák, Vladimír