Obsah 4/2015

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Evakuace nemocnice – je někdo skutečně připraven? Pavel Urbánek, Antonín Koukal, Martin Doleček Abstrakt Krizová připravenost zdravotnictví je vnímána jako schopnost poskytovatelů zdravotnických služeb a zdravotnických zařízení

Obsah 3/2015

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti v záchrannom zdravotnom systéme Jozef Karaš, Eva Havlíková Abstrakt Hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je potrebou dnešných dní. Finálnym cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Obsah 2/2015

Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah Urgentní příjem v ČR – Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2015 Naše skúsenosti s triedením pacientov v podmienkach urgentného príjmu pre deti Marcel Brenner Abstrakt Správne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta je rozhodujúcim momentom pre určenie následného

Obsah 1/2015

     ÚVOD Úvodní slovo Jana Šeblová Obsah      KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci Pavla Trčková Abstrakt Základní a střední školy mají legislativně uložené povinnosti v oblasti poskytování první pomoci svým pracovníkům