Obsah 4/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Význam svodu aVR při hodnocení EKG v urgentních situacích – Roman Škulec, David Astapenko, Vlasta Dostálová, Jan Beneš, Pavel Roleček, Vladimír Černý Porovnání efektivity telefonicky asistované neodkladné resuscitace v závislosti

Obsah 3/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Využití simulační medicíny ve vzdělávání v přednemocniční neodkladné péči – Katarína Veselá ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru urgentní medicína – Roman Škulec (první autor a editor),

Obsah 2/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah TÉMA ROKU: DÍTĚ JAKO PACIENT V URGENTNÍ PÉČI Dětská přednemocniční a urgentní péče z hlediska systémového řešení –Jana Šeblová, Jitka Dissou Dětský urgentní příjem – Jitka Dissou Základní zhodnocení a intervence u kriticky

Obsah 1/2018

ÚVOD Úvodní slovo – Jana Šeblová Obsah ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ Vyhodnocení spolupráce ZZS kraje Vysočina, Traumacentra FN Brno Bohunice a Traumacentra ÚVN Praha Střešovice – Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková, Pavel Kupka Syndrom Brugadových v přednemocniční neodkladné péči – Patrik Christian